Maj 2016

Ustalenie stosunku pracy – światełko w tunelu

Tomasz Tomaszczyk        31 maja 2016        Komentarze (0)

Jeszcze raz – Sąd Pracy nie jest sądem pracownika. To właśnie sądy swoimi orzeczeniami zliberalizowały mocno polskie prawo pracy, do tego poziomu, że odwołanie od wypowiedzenia, czy też próba ustalenia stosunku pracy to droga przez mękę. Po serii orzeczeń przyjaznych pracodawcy, Sąd Najwyższe wydał niedawno jedno – sygn. akt II PK 81/15 – ułatwiające życie […]

Nadgodziny

Tomasz Tomaszczyk        23 maja 2016        Komentarze (0)

Poniedziałek. Kolejny powrót do pracy. A w niej siedzimy i siedzimy, bywa, że dłużej niż zwykle. I tu pojawia się temat nadgodzin. Jeżeli bowiem pracujemy ponad obowiązujący nasz czas pracy, to znaczy, że pracujemy właśnie w nadgodzinach. Praca w nadgodzinach możliwa jest w dwóch sytuacjach – konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub […]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Tomasz Tomaszczyk        19 maja 2016        Komentarze (0)

O rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron kodeks pracy wypowiada się niezwykle lakonicznie. Przepis art. 30 par. 1 pkt 1 kp mówi tylko tyle, że jest to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to tyle, że zastosowanie tutaj znajdują wszystkie regulacje wynikające z kodeksu cywilnego dotyczące składania oświadczeń woli. Bo właśnie tym jest […]

Zwolnienie dyscyplinarne

Tomasz Tomaszczyk        13 maja 2016        4 komentarze

Kontynuując cykl o podstawach prawa pracy omówię zwolnienie dyscyplinarne. Temat niezbyt piątkowy, ale warto zawsze być przygotowanym na najgorsze. Otóż dyscyplinarne zwolnienie pracownika, w przeciwieństwie do wypowiedzenia jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Co oznacza, że jego podstawą nie może być cokolwiek, a tylko ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Czyli trzeba odwinąć coś umyślnie albo […]

Jak zwalniają kobietę w ciąży

Tomasz Tomaszczyk        09 maja 2016        Komentarze (1)

Jakiś czas temu pisałem o Januszach polskiego biznesu. Jedną z cech typowego Janusza jest traktowanie wszystkiego osobiście. I tak zdarza się, że Janusz dochodzi do wniosku, że pracownica która zaszła w ciążę zrobiła to umyślnie i jemu właśnie na złość. Zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem czy mimo… Boga – jak pisał poeta. Kilka razy […]