mobbing

Mobbing II czyli perspektywa pracodawcy

Tomasz Tomaszczyk        11 lipca 2016        Komentarze (0)

Pisałem już o mobbingu z perspektywy pracownika. Ostateczny wniosek brzmiał, że jest dobrze ale nie beznadziejnie. A jak wygląda to z perspektywy pracodawcy? Pracodawca pozwany o mobbing ma sprawę raczej wygraną. Tylko, że potrwa to prawdopodobnie około trzech lat. Przez ten czas zespół będzie angażowany w tą sprawę, zamiast w pracę. Będą krążyły plotki, marnowane […]

Mobbing

Tomasz Tomaszczyk        05 lipca 2016        Komentarze (0)

Mobbing – zgodnie z art 93 (4) kp oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W praktyce warszawskich sądów, na […]