odpowiedzialność materialna pracowników

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

Tomasz Tomaszczyk        08 czerwca 2016        Komentarze (0)

Czasem pracodawcy odpowiedzialność materialną pracowników chcą wnieść na wyższy poziom, zobowiązując nas do podpisania stosownej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników. Czy pracownik może odmówić podpisania takiej umowy? Oczywiście może. Pracodawca może też takiego pracownika zwolnić (zawsze pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy i nie musi wynikać z jakiejś […]

Odpowiedzialność materialna pracownika

Tomasz Tomaszczyk        05 czerwca 2016        Komentarze (0)

Odpowiedzialność materialna pracownika ma dwie postacie: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi Zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy podczas nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych zależy od tego czy działamy z winy umyślnej czy też nieumyślnej. Umyślnie działamy kiedy na skutek naszego działania się godzimy, ewentualnie jego wystąpienie jest nam obojętne. Natomiast nieumyślnie […]