rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Kiedy odwołujemy się od wypowiedzenia?

Tomasz Tomaszczyk        21 listopada 2016        Komentarze (0)

Odnaleźliśmy się zawodowo. Dostaliśmy wreszcie upragnioną umowę o pracę na czas nieokreślony. Nawet awansowaliśmy na kierownika albo innego dyrektora. Zespół jest świetnie zgrany, targety osiągane, ocena powyżej oczekiwań. No i wtedy następuje zmiana. W firmie zaczynają się cięcia i atmosfera się psuje. Albo dostajemy nowego przełożonego i jakoś nie możemy z nim złapać wspólnego języka. […]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Tomasz Tomaszczyk        19 maja 2016        Komentarze (0)

O rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron kodeks pracy wypowiada się niezwykle lakonicznie. Przepis art. 30 par. 1 pkt 1 kp mówi tylko tyle, że jest to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to tyle, że zastosowanie tutaj znajdują wszystkie regulacje wynikające z kodeksu cywilnego dotyczące składania oświadczeń woli. Bo właśnie tym jest […]